Spółka „Remondis” po roku przerwy ponownie zajmie się odbiorem śmieci z terenu gminy Szczytno. Pierwszy przetarg, w którym najkorzystniejszą ofertę przedstawił dotychczasowy operator z Czarkowego Grądu, został unieważniony. W drugim jego propozycja okazała się niezgodna ze specyfikacją.

Powrót RemondisuODRZUCONA OFERTA

Powtórzony przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy Szczytno w roku 2017 wygrał olsztyński oddział niemieckiej spółki „Remondis”. Swoją usługę wycenił na 614,8 tys. zł. Jego konkurent Dariusz Deptuła, przedsiębiorca z Czarkowego Grądu zaoferował kwotę o ponad 80 tys. zł niższą, ale to nie wystarczyło.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.