Miasto ogłosi kolejny przetarg na przebudowę bądź rozbudowę ośmiu ulic w Szczytnie. W poprzednim oferty były o 2,5 mln zł wyższe od kwoty, którą samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W grę wchodzi również rozłożenie prac w czasie na dwa lata.

Powtórzą przetarg na ulice
Modernizacja ośmiu ulic, w tym odcinka ul. Leśnej, może być rozłożona w czasie. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Łachacz uważa, że byłoby to złe rozwiązanie

CZY OKROJĄ ZAKRES?

Jak już informowaliśmy, burmistrz Krzysztof Mańkowski unieważnił przetarg na rozbudowę lub przebudowę ulic: Broniewskiego, Orzeszkowej, Leśnej, Norwida, Kolberga, Spółdzielczej, Klasztornej i Łomżyńskiej. Powodem było to, że zgłoszone oferty o 2,5 mln zł przewyższały kwotę, którą miasto zamierzało przeznaczyć na realizację inwestycji.

Co w tej sytuacji zrobią władze miasta?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.