Poznaj swojego dzielnicowegoSzczytno, Rejon 1 – mł. asp. Kamil Niedziela, tel.: 887-876-258,

e-mail:

Ulice: Bohaterów Września, Broniewskiego, Działkowa, Habandta, Lanca, Lemańska, Leyka, Łódzka, Nauczycielska, Poznańska, Pułaskiego, Solidarności, Sportowa, Targowa, Toruńska, Żeromskiego.

W ramach „Planu działania priorytetowego” dzielnicowy podejmuje działania na ul. Żeromskiego, na terenie przyległym do targowiska miejskiego oraz użytku ekologicznego „Mała Biel” pod kątem grupowania się młodzieży spożywającej alkohol, zakłócającej porządek publiczny i dopuszczającej się niszczenia mienia.

UWAGA!

Podany numer do dzielnicowego jest aktywny w czasie jego służby. W chwili jej zakończenia wszystkie połączenia będą kierowane na stanowisko oficera dyżurnego KPP w Szczytnie.