Modernizacja stacji uzdatnia wody w Kamionku będzie w części finansowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

Pożyczka na modernizację stacji
Równocześnie z modernizacją SUW w Kamionku przebudowywana jest sieć wodociągowa

Na nieplanowanej wcześniej sesji spotkali się radni gminy Szczytno. Jednym z punktów programu było podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 600 tys. zł na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w Kamionku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.