Wykaz stosowanych współcześnie w Polsce imion zatwierdzonych przez komisję kultury języka PAN zawiera 650 imion męskich i nieco mniej żeńskich. W praktyce stosowanych jest ok. 150. O ich pochodzeniu i kształtowaniu się na przestrzeni lat mówiła prof. Leonarda Dacewicz podczas spotkania z mieszkańcami Szczytna.

Prelekcja o imionach i nazwiskach
Prof. Leonarda Dacewicz: - Jeszcze do XVIII wieku większość nazwisk nie była dziedziczona. Każdy mógł je sobie zmieniać dowolnie, nie pytając nikogo o zgodę

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Leonardą Dacewicz - językoznawcą pracującą na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest slawistką o specjalności onomastycznej (badanie nazw własnych), współtwórczynią białostockiego ośrodka onomastycznego, który zdobył uznanie w krajowych placówkach naukowych a także uczelniach zagranicznych. W swoim dorobku ma ponad 250 publikacji, w tym monografii poświęconych nazewnictwu mniejszości narodowych, np. Tatarów, Żydów, a także mieszkańców Kresów północno-wschodnich Rzeczpospolitej w XVI – XVIII w.

W gronie licznie przybyłych znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie wraz z wychowawcą Anną Tobolewską, członkowie Towarzystwa i osoby zainteresowanych tematem. Wykład zatytułowany „Imię i nazwisko w polskiej antroponimii i kulturze”, dotyczył pochodzenia i kształtowania się imion i nazwisk w Polsce na przestrzeni dziejów, z uwzględnieniem nazwisk Kresowian na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.

MARIA DOPIERO OD XIX WIEKU

Prelegentka mówiła, że powstawanie imion i nazwisk zmieniało się na przestrzeni dziejów i miało związek z przemianami politycznymi, gospodarczymi, społecznościowymi, kulturowymi i religijnymi. Ciekawość słuchaczy wzbudziły wyjaśnienia źródeł pochodzenia imion, które dzielą się na słowiańskie i chrześcijańskie - używane do dziś. Zebrani dowiedzieli się, że bardzo popularne imię Maria zaczęło być nadawane dopiero pod koniec XIX wielu. Nie czyniono tego wcześniej ze względu na świętość osoby, która je nosiła.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.