Ks. kanonik Andrzej Adamczyk, dotychczasowy proboszcz parafii w Wójtowie, będzie od 1 lipca nowym proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie.

Proboszcz składa rezygnację
Ks. Andrzej Preuss będzie teraz pełnił funkcję rezydenta parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie

- Zmagający się z ciężką chorobą ks. kanonik Andrzej Preuss podjął decyzję o tym, że ze względu na stan zdrowia nie może dalej zarządzać parafią na stanowisku proboszcza i złożył na ręce ks. arcybiskupa rezygnację. Ks. arcybiskup ją przyjął i ustanowił ks. Andrzeja rezydentem parafii. Jednocześnie wyraził zgodę, żeby zamieszkał w budynku gospodarczym, gdzie ma wyremontowane mieszkanie oraz kontynuował leczenie – taki komunikat usłyszeli wierni w kościele Wniebowzięcia NMP podczas niedzielnych mszy świętych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.