Pracownicy inspekcji weterynaryjnych skupieni wokół Porozumienia Wielkopolskiego protestują przeciw niskim płacom, skutkującym m.in. spadkiem zatrudnienia. Do akcji włączył się także Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie. - Gdyby nie oszczędności wynikające z absencji chorobowej pracowników, nie mielibyśmy pieniędzy na wypłatę części wynagrodzeń – informuje powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Piekarz.

Protest inspekcji weterynaryjnej

Pod koniec czerwca cztery organizacje skupiające lekarzy weterynarii i pracowników inspekcji weterynaryjnych zawiązały Porozumienie Wielkopolskie. Zainicjowało ono ogólnopolską akcję protestacyjną. Na chwilę obecną poparło ją już 234 spośród 305 istniejących Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, w tym także szczycieński. Jedynym z głównych postulatów tego środowiska jest podwyższenie wynagrodzeń pracowników inspekcji oraz lekarzy weterynarii. Ich uposażenia nie wzrosły od 2008 roku, podczas gdy zwiększa się zakres zadań, które muszą wykonywać. Niskie płace powodują spadek zatrudnienia lekarzy, a co za tym idzie – braki kadrowe. W ramach protestu 6 lipca oflagowano inspektoraty. Z kolei na 31 lipca zapowiedziano wzięcie urlopów na żądanie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.