Uczennice niewielkiej szkoły w Kałęczynie uzyskały najlepsze w powiecie wyniki na tegorocznym egzaminie klas VIII. Są one znacznie wyższe nawet od średniej krajowej.

Prymuski z Kałęczyna
Takiego rocznika jeszcze nie było. Wszystkie sześć absolwentek otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a na egzaminie uzyskały wynik znacznie lepszy od średniej krajowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. W skali kraju uczniowie z języka polskiego zdobyli średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, a 57 proc. z matematyki. Najlepiej wypadł egzamin z języka obcego. Tu średnio ósmoklasiści zdobyli z najczęściej wybieranego języka - angielskiego 67 proc. Słabo na tle kraju wypadli uczniowie z Warmii i Mazur, gdzie średnie wyniosły odpowiednio: 57, 53 i 63 proc. W powiecie szczycieńskim tylko wynik z języka polskiego nieznacznie przewyższał średnią wojewódzką. W pozostałych przedmiotach było już gorzej (58, 52, 58).

UCZEŃ MUSI CHCIEĆ

Zdecydowanie najlepszymi wynikami ze wszystkich trzech przedmiotów może się pochwalić, co pewnie jest dużą niespodzianką, szkoła w Kałęczynie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.