Zmienił się harmonogram budżetu obywatelskiego Szczytna. Ze względu na rezygnację z udziału w pracach zespołu weryfikującego projekty radnego Mariusza Pardo i nieobecności wiceburmistrz Ilony Bańkowskiej, opóźni się podanie do wiadomości publicznej ostatecznej listy zakwalifikowanych projektów.

Przedłużony budżetW miniony piątek miały być znane wyniki pracy zespołu weryfikującego projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Szczytna. Tak się jednak nie stało. Urząd Miejski poinformował, że konieczne jest wydłużenie weryfikacji. Powód to rezygnacja z pracy w zespole weryfikującym projekty radnego Mariusza Pardo oraz nieobecność będącej na urlopie wiceburmistrz Ilony Bańkowskiej. W związku z tym publikacja wyników pracy zespołu nastąpi dopiero 23 sierpnia. Zmieni się też cały harmonogram budżetu. Publikacja ostatecznej listy projektów zaplanowana jest do 6 września. Głosowanie natomiast odbędzie się w dniach 11 września – 8 października. Wyniki poznamy 27 października, a nie 13, jak początkowo zakładano.

Przypomnijmy, że w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Szczytna wpłynęły cztery projekty: Oranżeria „Literacka sjesta”, „Zielona wyspa”, „Rewaloryzacja parku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie”, „Budowa chodnika przy ulicach Partyzantów i Leśnej”.

(kee)