Budowa sieci instalacji sanitarnej w Piasutnie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Długi Borek-Kolonia to inwestycje, które gmina Świętajno zrealizuje jeszcze w tym roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PROW.

Przełączą Rozogi na Świętajno
- Podłączenie Długiego Borku do stacji uzdatniania wody w Świętajnie szczególnie ucieszy rolników – mówi radny i sołtys w jednej osobie Andrzej Bełcikowski

Budowa sieci wodociągowej, która połączy Kolonię z Długim Borkiem szczególnie ucieszy mieszkańców tej drugiej miejscowości. Dziś ich domostwa są zasilane ze stacji w Rozogach, co sprawia, że ciśnienie w kranach jest niskie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.