Przemoc, nie tylko ta fizyczna, to zjawisko, które dotyka wielu osób. Temu poważnemu społecznemu problemowi poświęcone było spotkanie w szczycieńskiej bibliotece.

Przemoc dzieje się w ciszy
Spotkanie miało charakter dialogu pomiędzy autorką powieści Grażyną Mączkowską (z lewej) a psycholog Barbarą Ślusarczyk

W czwartek 23 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie odbyło się spotkanie nt. „Przemoc dzieje się w ciszy”. Miało ono charakter dialogu między prowadzącą Grażyną Mączkowską a psycholog, Barbarą Ślusarczyk, która na co dzień prowadzi terapię z osobami doświadczającymi zaniedbań, traum, zaburzeń depresyjnych, lęków, trudności w funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym, oraz z osobami z zaburzeniami osobowości. Grażyna Mączkowska jest autorką trzech książek społeczno - obyczajowych, ze Szczytnem w tle, które dotykają trudnych i bardzo delikatnych tematów, m.in. właśnie przemocy. Najważniejszymi problemami poruszonymi na spotkaniu były m. in. przemoc nie tylko fizyczna, pojęcie wewnętrznego dziecka, istnienie innego wariantu życia oraz dróg wyjścia z trudnych sytuacji. Bardzo wartościową częścią rozmowy było poznanie mechanizmów i środków prowadzących do zmiany oraz radzenia sobie z trudnymi relacjami rodzinnymi. Uczestnicy nie tylko z zainteresowaniem słuchali, ale również żywo włączali się do poruszanych tematów, zadając pytania lub dzieląc się osobistymi przemyśleniami.

(b)