Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad unieważnił postępowanie przetargowe na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna.

Przetarg do powtórki
Zanim ruszą roboty przy budowie obwodnicy, trzeba opracować dla niej studium techniczno-ekonomiczno środowiskowe. Są jednak problemy z wyłonieniem wykonawcy

Powodem unieważnienia jest wykluczenie z postępowania jedynego wykonawcy – spółki „Mosty Katowice”, która złożyła ofertę w wysokości 5 mln zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.