W pierwszym podejściu nie udało się wyłonić wykonawcy remontu elewacji Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie. Zgłosiła się tylko jedna firma, deklarując kwotę blisko dwa razy wyższą od tej, którą powiat przeznaczył na realizację zadania. W tej sytuacji postępowanie zostanie powtórzone.

Przetarg na elewację do powtórki
Po wykonaniu nowej elewacji, budynek szkoły odzyska pierwotną kolorystykę

Elewacja zabytkowego gmachu Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie od dawna już wymaga remontu. Liczne ubytki i dziury w tynku nie przydają uroku przedwojennej budowli, dlatego władze powiatu od dłuższego czasu myślą o remoncie. Na ten cel udało im się pozyskać pół miliona złotych z Polskiego Ładu. Sto tysięcy miało pochodzić z budżetu samorządu powiatowego. Ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.