Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadań wodno-kanalizacyjnych w Kamionku tylko w połowie zakończyło się sukcesem.

Przetarg w połowie skuteczny
Na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kamionku trzeba będzie jeszcze poczekać

Przebudowa oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamionku to jedno z wielu zadań inwestycyjnych wpisanych do tegorocznego budżetu gminy Szczytno. Ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zakończyło się połowicznym sukcesem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.