Powołana przy starostwie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych swoją działalność rozpoczęła od wyboru prezydium.

Przewodnicząca zawsze dostępna

Organizacje pod opieką starostwa

Zadaniem powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych jest inspirowanie przedsięwzięć integrujących tą grupę osób, opiniowanie projektów uchwał powiatu i ocenianie realizacji programów związanych z ich problemami.

Do tej pory w szczycieńskim powiecie brakowało instytucji wspierającej i integrującej wszystkie organizacje zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych. Poprzednia rada powiatowa, choć formalnie powołana, wkrótce zaniechała swojej działalności po wyjeździe za granicę przewodniczącej Danuty Krawczyk. Na początku sierpnia br. starosta Andrzej Kijewski powołał nową radę. W jej skład weszło pięcioro szczycieńskich działaczy na rzecz niepełnosprawnych: Marianna Kask z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Lucyna Częścik z Koła Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych, Marian Malarz z oddziału Polskiego Związku Diabetyków, Krystyna Franaszek z Polskiego Związku Niewidomych oraz Adam Żywica jako przedstawiciel zakładu pracy chronionej, zatrudniającego osoby niepełnosprawne.

Jednomyślny początek

W szczycieńskim powiecie mieszka ponad 8 tysięcy niepełnosprawnych, z których 1400 systematycznie korzysta z pomocy społecznej.

W czwartek 4 września rada wybrała swoje prezydium. Przewodniczącą została Marianna Kask z WTZ. Kadencja trwać będzie przez najbliższy rok.

- Świetnie zna problemy tego środowiska, i co ważne - jest cały czas dostępna, czy to na miejscu w Warsztatach, czy pod telefonem. To bardzo istotne dla osób niepełnosprawnych, które chciałyby osobiście zwrócić się z jakimś problemem - uzasadniano propozycję powołania jej na przewodniczącą.

Pierwszym zadaniem świeżo upieczonej przewodniczącej było zaproponowanie zastępcy i sekretarza rady.

- Niech to będą osoby zaangażowane w dwa największe problemy niepełnosprawnych - zdobycie pracy i edukację dzieci - mówiła przewodnicząca zgłaszając Adama Żywicę na wiceprzewodniczącego i Lucynę Częścik na sekretarza rady.

Obie propozycje członkowie rady zaakceptowali jednomyślnie w głosowaniu.

O konkretnych problemach, związanych np. z dojazdami do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenów gmin dyskutować będzie rada na swym następnym posiedzeniu.

Katarzyna Mikulak

2003.09.10