Szkole Podstawowej w Rudce może przybyć nowych sal, a co za tym idzie uczniów. Wariant kolejnej już rozbudowy placówki rozważają władze gminy Szczytno.

Przymiarki do rozbudowy szkoły w Rudce
Do szkoły w Rudce uczęszcza dziś 160 dzieci

Chociaż w zdecydowanej większości szkół uczniów ubywa, to w niewielkiej Rudce jest ich komplet. Władze gminy biorą więc pod uwagę wariant rozbudowy placówki, do której uczęszcza dziś 160 dzieci.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.