Zespół Szkół w Lipowcu, jako jedyny w powiecie, brał udział

w projekcie „Przyjazna szkoła”, którego celem było propagowanie wiedzy ekologicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod, takich jak internet czy film. Gimnazjaliści, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, uczyli się m.in. sztuki filmowania oraz tworzenia stron www.

Przyroda i nowoczesność

PRZYJAZNA SZKOŁA

Projekt pod nazwą „Przyjazna szkoła” realizowany był przez gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu od września 2007 roku do kwietnia tego roku. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła w Lipowcu to jedyna placówka w naszym powiecie, która brała udział w projekcie. Za pieniądze otrzymane w jego ramach (2 tys. złotych), zakupiono m.in. kamerę cyfrową, drukarkę, statyw oraz podręczniki dotyczące sztuki filmowania. Podobne przedsięwzięcia realizowano w Lipowcu już wcześniej. Kilka lat temu młodzież z pomocą nauczycieli oraz leśników opisała i oznakowała ścieżkę dydaktyczną na terenie rezerwatu jałowców.

- Projekt „Przyjazna szkoła” ściśle łączył się z poprzednimi, ponieważ jednym z jego celów była promocja walorów turystycznych i przyrodniczych miejscowości - tłumaczy dyrektor ZS w Lipowcu Iwona Walesiak.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

W czasie prac związanych z programem, gimnazjaliści uczyli się, jak wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne do upowszechniania i propagowania działań proekologicznych. Temu właśnie służyła wiedza dotycząca tworzenia stron internetowych oraz kursy związane z filmowaniem. Młodzież uczestniczyła także w zajęciach przybliżających jej życie mieszkańców mazurskich lasów. Pomocne w tym okazały się m.in. spotkania z leśniczym Sławomirem Jędrzejczykiem oraz członkami Koła Łowieckiego „Knieja”, Stanisławem Senderowskim oraz Ludwikiem Narewskim. Dzięki zaproszeniu tych ostatnich, gimnazjaliści mogli wziąć udział w listopadowych obchodach powiatowego Hubertusa w Szczytnie.

- Bardzo mnie cieszy, że wszystkie działania związane z projektem odbywały się w ścisłej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym - podkreśla Iwona Walesiak. Poznawaniu przyrody służyły też wycieczki. Jesienią młodzież wybrała się na rajd rowerowy po okolicach Lipowca. Potem uczniowie podpatrywali zwyczaje mieszkańców Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i odwiedzili szkółkę leśną w Wielbarku.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE

Podsumowanie projektu „Przyjazna szkoła” odbyło się w środę 30 kwietnia. Najpierw młodzież przedstawiła prezentację multimedialną pokazującą zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia. Uczniowie szkoły zasiadający na widowni, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć m.in. filmy nakręcone przez gimnazjalistów specjalnie zakupioną do tego celu kamerą. Dyrektor szkoły wręczyła wszystkim uczestnikom projektu, ich opiekunom oraz osobom pomagającym przy jego realizacji specjalne podziękowania. W części artystycznej wystąpiły dzieci z klasy III, które zaprezentowały montaż słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej. Widzowie obejrzeli również przedstawienie pt. „Dzikie wysypisko” w wykonaniu uczniów klas I i II gimnazjum. Nad realizacją projektu czuwali nauczyciele Alina Dąbrowska i Robert Tabaka. Całość koordynowała wicedyrektor ZS w Lipowcu Halina Grgić.

(łuk)/Fot. E. Kułakowska