Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych

W artykule „Niepewność działkowców” („KM” nr 44) przybliżyłem Czytelnikom założenia projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodów Działkowych przedłożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Od tego czasu minęły już prawie 2 miesiące, spieszę zatem z przekazaniem najnowszych informacji z tym związanych. Otóż w dniu 25.10.2012 r. Marszałek Sejmu RP wezwała inicjatorów przedmiotowego projektu ustawy o uzupełnienie złożonego wniosku poprzez określenie skutków finansowych jakie spowoduje ten projekt dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w przypadku uchwalenia takiej ustawy. Już następnego dnia Komitet uzupełnił wniosek stwierdzeniem, że ustawa ta nie spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych. Po tym uzupełnieniu Pani Marszałek Sejmu RP 5.11.2012 r. podjęła decyzję o nadaniu osobowości prawnej Komitetowi wymienionemu na wstępie. Trzy dni później w „Gazecie Wyborczej” ukazał się komunikat informujący o tej decyzji, co było jednocześnie niezbędnym warunkiem przystąpienia do zbierania podpisów poparcia złożonego projektu ustawy. Aby projekt ten trafił pod obrady Sejmu, do 5.02.2013 r. musi się pod nim podpisać minimum sto tysięcy obywateli.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.