Dariusz Woźniak i Władysław Kulas, obaj z listy PSL-u, są już pełnoprawnymi członkami Rady Powiatu. W ubiegłym tygodniu złożyli ślubowanie i weszli w składy komisji.

Rada ze zmianami

Zmiany w Radzie Powiatu to skutek zrzeczenia się mandatu przez Ewę Budną, która objęła niedawno funkcję wiceprezesa Banku Spółdzielczego oraz tragicznej śmierci Dariusza Jaskulskiego. Na miejsce tej pierwszej wszedł rolnik z Nowych Kiejkut, Dariusz Woźniak. Z kolei miejsce Dariusza Jaskulskiego zajął Wiesław Kulas, sołtys Niedźwiedzi w gminie Szczytno. Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu obaj złożyli ślubowanie. Uzupełnili także składy komisji. Radny Woźniak wszedł jako członek do komisji rewizyjnej oraz mienia i finansów. Władysław Kulas objął natomiast przewodnictwo komisji edukacji i kultury oraz członkostwo w komisji rozwoju gospodarczego. Na czele komisji mienia i finansów stanęła radna Barbara Pac. Przypomnijmy, że dotychczas funkcję tę pełniła Ewa Budna. Obaj nowi radni powiatowi starowali w wyborach z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

(k)