Wzajemne złośliwości, osobiste wycieczki i słowne utarczki to podczas sesji Rady Miejskiej już codzienność. Nie inaczej było w trakcie czwartkowych obrad, gdzie w jednych z głównych ról wystąpiły radne Agnieszka Kosakowska i Aleksandra Kobus – Drężek.

Radne sobie nawtykały
Radna Agnieszka Kosakowska (z prawej), sugerując, że inni radni pracują na rzecz gminy, spotkała się z ostrą reakcją Aleksandry Kobus – Drężek

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej emocje momentami sięgały zenitu. Punktem spornym, który wywołał prawdziwą burzę, okazał się temat współpracy miasta z gminą Szczytno (piszemy o tym w innym miejscu). Część radnych opozycji stawiała burmistrzowi Mańkowskiemu za wzór wójta Wojciechowskiego. W trakcie dyskusji Agnieszka Kosakowska zastanawiała się, w której radzie pracują jej koleżanki i koledzy – miejskiej czy gminnej. Na reakcję nie musiała długo czekać.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.