Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Gminy Świętajno przyjęła budżet na 2007 rok. Planowane wydatki wyniosą 15,4 mln zł, z czego na inwestycje zostanie przekazane 3,9 mln zł (25%). Deficyt gminy na koniec roku wyniesie blisko 2 mln zł.

Radni na wyjeździe

NAJWIĘCEJ NA STACJĘ

Najwięcej środków (1,126 mln zł) zostanie przeznaczonych na budowę stacji wodociągowej w Świętajnie. Niestety na to zadanie gminie nie udało się pozyskać żadnych funduszy zewnętrznych, niezbędne więc będzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 980 tys. zł. Kredyty i pożyczki staną się też głównym źródłem finansowania termomodernizacji szkół w Kolonii i Jerutach (ogólny koszt 560 tys. zł), kanalizacji deszczowej w Świętajnie (695 tys. zł) i modernizacji oczyszczalni ścieków w Spychowie (561 tys. zł).

Natomiast w całości z kasy samorządowej zostaną opłacone koszty dokumentacji pod planowane przebudowy dróg Piasutno - Świętajno, Stare Czajki - Kilimany i Długi Borek - Borki Rozoskie, budowę kanalizacji w Kolonii oraz wodociągów w Świętajnie i na trasie Łęg - Powałczyn, budowę dróg na osiedlach mieszkaniowych w Świętajnie i Spychowie, a także modernizację ulicy Kościelnej w Świętajnie.

W tym roku powstaną też nowe przystanki autobusowe w Świętajnie i Jerutach (21 tys. zł), przebudowany zostanie blok żywieniowy w przedszkolu w Świętajnie (38 tys. zł) i ogrodzony budynek tamtejszego gimnazjum (5 tys. zł). Na kontynuację budowanej od dwóch lat strażnicy w Piasutnie samorząd przeznaczy 69 tys. zł. Jedyną inwestycją, na którą gminie udało się pozyskać środki z zewnątrz będzie budowa ścieżki rowerowej. W jej kosztach szacowanych na 516 tys. zł partycypować ma Nadleśnictwo Spychowo. Udział samorządu wyniesie tylko 77,5 tys. zł.

Wójt Janusz Pabich zdaje sobie sprawę, że pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje nie jest mocną stroną jego gminy. Stąd pomysł zatrudnienia specjalisty ds. budownictwa, który wzmocni obecny trzyosobowy zespół zajmujący się opracowywaniem wniosków o dofinansowanie.

- Wszystkie nasze działania w najbliższym czasie będą na to ukierunkowane. Inwestycje, które nie znajdą dofinansowania, będziemy wstrzymywać i czekać na odpowiedni moment - zapowiada wójt.

Budżet na 2007 rok opracowany został jeszcze przez poprzedniego wójta. Nowy dokonał kilku poprawek, wciągając na listę zadań m.in. budowę przystanków w Jerutach i Świętajnie. Pabich chce, aby wszystkie te obiekty na terenie gminy były wykonywane według jednego projektu. Głównym surowcem, jak podkreśla, powinno być drewno, z którego gmina słynie. Wójt ma nadzieję, że dzięki udziałowi sponsorów (będą mogli oni na przystankach zamontować swoje reklamy) koszt budowy jednego obiektu uda się obniżyć z 25 do 10 tys. zł.

Z pierwotnego planu wypadła natomiast budowa nawierzchni asfaltowej nad jeziorem Piasutno. Miała być ona sfinansowana głównie z państwowego funduszu ochrony gruntów. Jak się jednak okazało, w tym roku nie ma takiej możliwości. Gmina nie będzie też partycypowała w kosztach przebudowy dróg powiatowych Piasutno - Miętkie i Świętajno - Spychowo, bo władze starostwa przełożyły realizację tych zadań na okres późniejszy.

Dochody budżetu gminy będą niższe od wydatków o 1,9 mln zł, deficyt pokryje kredyt bankowy.

Przedstawiony projekt został przyjęty przez radnych niemal jednogłośnie. Tylko Adam Mierzejewski wstrzymał się od głosu.

- To dlatego, że budżet był przygotowywany w poprzedniej kadencji, a więc nie miałem na niego wpływu - uzasadnia radny. Główna jego uwaga dotyczy zbyt małej ilości środków przeznaczonych na poprawę stanu gminnych dróg.

SESJA WYJAZDOWA

Sesja, na której uchwalono tegoroczny budżet gminy Świętajno odbywała się w Szkole Podstawowej w Spychowie. Jej nauczyciele i uczniowie zapoznali samorządowców ze swoją placówką, przybliżając jej historię i współczesność. Zaprezentowali też bogaty program artystyczny. Później uczniowie przysłuchiwali się debacie radnych.

- Wspólnie z wójtem uznaliśmy, że warto by było, aby nasze sesje miały też charakter edukacyjny - uzasadnia wybór miejsca przewodniczący rady Zbigniew Pampuch, który przybliżał młodzieży poszczególne zapisy ustawy samorządowej.

Debatując w Spychowie, radni mieli też dobrą okazję do zapoznania się z największymi problemami tej miejscowości. Temu zagadnieniu poświęcono ostatnią, ponad godzinną, część obrad. Według zapowiedzi przewodniczącego 3-4 razy w roku sesje Rady Gminy Świętajno będą odbywały się "na wyjeździe". Następna planowana jest w Jerutkach.

- To radni są dla obywateli, a nie odwrotnie - tłumaczy przewodniczący Pampuch.

(olan)

2007.02.21