Radny Paweł Krassowski złożył do Rady Miejskiej skargę na działalność burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego. Zarzuca mu nienależyte wykonywanie zadań własnych w związku z postulowaną od dawna budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Skłodowskiej – Curie.

Radny skarży na burmistrza
Paweł Krassowski (z prawej): - Chciałbym, aby pan burmistrz wreszcie zajął się tematem, a nie odpychał go od siebie

To raczej niespotykana w miejskim samorządzie sytuacja. Nie zdarzyło się jeszcze, aby radny składał skargę do rady na działalność burmistrza. Ostatnio na krok taki zdecydował się Paweł Krassowski. Poszło o postulowaną od dawna przez mieszkańców budowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Skłodowskiej – Curie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.