Powiat szczycieński znajduje się na szarym końcu w województwie pod względem osiąganych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jego stolica plasuje się w środku stawki. W ścisłej czołówce jest natomiast gmina Jedwabno. Pozostałe nasze gminne samorządy są za nią daleko w tyle.

Ranking bogactwa samorządów
Wysokie dochody gmina Jedwabno zawdzięcza w dużym stopniu darom otrzymanym od natury

POWIAT NA DOLE STAWKI

Dwutygodnik „Wspólnota” opublikował coroczny ranking bogactwa gmin. Sklasyfikowano w nim samorządy pod względem osiąganych dochodów w roku 2018 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wśród powiatów bardzo dalekie, bo przedostatnie miejsce w województwie i 181. (na 314) w kraju zajmuje powiat szczycieński. To znaczny spadek w porównaniu do lat poprzednich, w których zajmował odpowiednio miejsca: 146., 118. i 111., a w najlepszym 2010 r. - 38. W porównaniu do lidera wojewódzkiego i piątego w kraju - powiatu węgorzewskiego osiągnęliśmy dochód o 400 zł niższy, czyli aż o 1/3. - Wpływ ma na to wiele czynników, m.in. liczba mieszkańców. U nas jest ich dwukrotnie więcej niż w powiatach nidzickim i oleckim, a trzykrotnie więcej niż w najbogatszym powiecie węgorzewskim. To przy podobnych dochodach i subwencjach oraz zastosowanym przeliczniku na jednego mieszkańca preferuje małe samorządy – tłumaczy starosta. Nie do końca ta wersja jest przekonująca, bo znajdujące się w gronie najbogatszych powiaty ostródzki czy ełcki mają zdecydowanie więcej od nas mieszkańców.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.