Bardzo słaby potencjał rozwojowy mają dwa największe szczycieńskie samorządy: miejski i powiatowy – tak wynika z rankingu za rok 2022 opracowanego przez Instytut Studiów Wschodnich. Starosta Matłach do opublikowanych wyników podchodzi sceptycznie, uważając je za niemiarodajne. Z kolei burmistrz Pasymia, którego samorząd wypadł bardzo dobrze, nie kryje satysfakcji.

Ranking kondycji finansowej
Burmistrz Łachmański nie kryje satysfakcji. Z kolei starosta Matłach uważa ranking za niemiarodajny

Od sześciu lat Instytut Studiów Wschodnich cyklicznie analizuje kondycję finansową wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Na podstawie składanych przez nie sprawozdań finansowych, przy współpracy z niezależnymi, renomowanymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (w latach 2017-2019) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (w latach 2020-2023) sporządzany jest „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce”. Wpływ na ogólną ocenę ma siedem wskaźników, w tym m. in.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, wskaźnik inwestycyjny, poziom zadłużenia.

Jak w rankingu spisały się samorządy powiatu szczycieńskiego?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.