Publikujemy drugi odcinek raportu o stanie bezpieczeństwa opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Szczytna kilka miesięcy temu. Jego autorami są pracownicy naukowi WSPol. Na podstawie zebranych wniosków zostanie opracowany program zmierzający do poprawy stanu bezpieczeństwa. Debata nad nim odbędzie się na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Szczytnie.

2. POCZUCIE ZAGROŻENIA OSOBISTEGO

Ludzie czasami martwią się o to, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć, jak bardzo obawia się tego, aby nie nastąpiła taka możliwość?

bardzo się boję - 16,2%

boję się - 69,3%

nie boję się - 8,4%

jest mi to obojętne - 5,7%

brak odpowiedzi - 0,5%

Jak widać z powyższego zestawienia, mimo deklarowanego przez ponad 30% ankietowanych poczucia bezpieczeństwa w swojej miejscowości, ponad 85% badanych obawia się, że może stać się ofiarą przestępstwa, z czego aż 16,2% takie obawy odczuwa w stopniu znacznym.

Uzupełnienie kwestii dotyczącej poczucia zagrożenia osobistego wśród mieszkańców Szczytna stanowiły odpowiedzi na kolejne pytania ankiety.

* * *

Czy po zapadnięciu zmroku bez obaw spaceruje Pan/Pani ulicami swojej miejscowości?

25,3% - tak

74,7% - nie

* * *

Czy wychodząc wieczorem z mieszkania unika Pan/Pani pewnych miejsc, czy też kontaktów z przypadkowymi przechodniami?

86,5% - tak

11,8% - nie

1,7% - brak odpowiedzi

* * *

Czy obawia się Pan/Pani włamania do swojego mieszkania pozostawiając je bez opieki na czas kilkudniowego wyjazdu?

tak - 83,0

nie - 16,5

brak odpowiedzi - 0,5

* * *

Czy są takie miejsca w Pana/Pani miejscowości, w których obawia się Pan/Pani, że ktoś może Panu/Pani lub Pana/Pani najbliższym wyrządzić coś złego - napaść, pobić, okraść itp.?

74,4% - tak

20,9% - nie

4,4% - brak odpowiedzi

Do miejsc najczęściej wymienianych przez respondentów należały przede wszystkim parki (szczególnie często wymieniany był ten w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3), okolice lokali rozrywkowych (zwłaszcza dyskotek), rejon ulic 1 Maja i Łomżyńskiej, droga wzdłuż torów w pobliżu działek, droga łącząca ul. Leyka z rynkiem, miejsca w pobliżu rynku (bagna) oraz boczne, słabo oświetlone uliczki osiedlowe.

(kaem)

2005.06.29