Publikujemy kolejny odcinek raportu o stanie bezpieczeństwa opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Szczytna kilka miesięcy temu. Jego autorami są pracownicy naukowi WSPol. Zebrane wnioski posłużą do stworzenia programu zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa.

OGÓLNA OCENA POLICJI

W ostatnim pytaniu dotyczącym pracy policji poproszono badanych o dokonanie ogólnej oceny policji w Szczytnie.

Jak, na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń, może Pan/Pani ocenić policję w Pana/Pani miejscowości?

bardzo dobrze - 1,5%

dobrze - 24,6%

dostatecznie - 40,0%

niedostatecznie - 12,3%

nie mam zdania - 20,4%

brak odpowiedzi - 1,2%

ZJAWISKA PATOLOGICZNE I PRZESTĘPCZE

W kolejnym pytaniu badanym przedstawiono listę zjawisk patologicznych i przestępczych, prosząc o wskazanie najbardziej uciążliwych. Badani mieli też możliwość podania własnych odpowiedzi.

Jakie zjawiska patologiczne i przestępcze, Pana/Pani zdaniem, sprawiają najwięcej kłopotów mieszkańcom Szczytna?

grupy agresywnej młodzieży - 80,1%

źle parkujący kierowcy - 68,3%

kradzieże - 36,4%

napady i rozboje - 36,1%

pijani przechodnie - 19,9%

wandale - 17,0%

(kaem)

2005.07.27