Czy władze Pasymia otrzymają nagrodę

za remont neogotyckiego ratusza? Pierwszy krok w tym kierunku już zrobiły, zgłaszając obiekt

do konkursu „Zadbany zabytek” organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ratusz do nagrody

„Zadbany zabytek” to coroczny konkurs ogłaszany przez ministerstwo kultury. Jego celem jest promowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych. Patronat nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Konkurs jest skierowany do właścicieli i zarządców budynków figurujących w rejestrze zabytków. Ocenie jury podlegają jakość i zakres prac konserwatorskich i restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.