19 podmiotów w kraju otrzyma blisko 4,2 mld dofinansowania na inwestycje w infrastrukturę. Środki zostały przyznane na podstawie rozstrzygniętego konkursu onkologicznego w ramach Funduszu Medycznego.

Rekordowe dofinansowanie dla szpitali onkologicznychW województwie warmińsko-mazurskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie otrzymał 287 mln zł na przebudowę i modernizację infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny najnowszej generacji w celu realizacji kompleksowych i innowacyjnych metod leczenia onkologicznego.

Olsztyńska Poliklinika to wysokospecjalistyczny ośrodek onkologiczny, oferujący wszystkie dostępne metody leczenia nowotworów, gdzie opieka onkologiczna realizowana jest w sposób kompleksowy - począwszy od diagnostyki, poprzez leczenie, rehabilitację, opiekę psychologiczną i obserwacje po leczeniu. Rocznie w poradniach szpitalnych udzielanych jest ponad 79 tys. świadczeń, zaś na oddziałach leczonych ponad 26 tys. pacjentów. Placówka udziela kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii: (chirurgia, chemioterapia lub programy lekowe oraz teleradioterapia), udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Cancer Units (nowotwory jelita grubego i nowotwory piersi), realizuje 31 onkologicznych programów lekowych.

Dzięki pozyskanej dotacji szpital przebuduje

i zmodernizuje infrastrukturę wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny. Prace obejmą:

- nadbudowę trzech kondygnacji budynku E i F

- do nowo wybudowanych pomieszczeń planowane jest przeniesienie:

• Kliniki Radioterapii

• Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej

• Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Uroginekologii

• Oddziału Chorób Piersi

- nadbudowę, rozbudowę i częściową przebudowę budynku D – w tym:

• utworzenie nowej lokalizacji bloku operacyjnego

• utworzenie centrum diagnostyki nowotworów z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (Zakład Medycyny Nuklearnej) wraz z utworzeniem bazy lokalowej dla Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

• utworzenie nowej lokalizacji Oddziału Dziennej Terapii Onkologicznej

• przebudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej

• przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- przebudowę części budynku F na potrzeby utworzenia Breast Cancer Unit

- nadbudowę i rozbudowę budynku H w celu utworzenia bazy lokalowej dla rehabilitacji onkologicznej

- budowę szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i części parteru budynku B - w celu m.in. utworzenia centralnej rejestracji AOS oraz punktu Centralnej informacji

Efektem tych inwestycji będzie:

- zapewnienie kompleksowego leczenia onkologicznego

- zastosowanie optymalnych metod diagnostyki lub leczenia

- zapewnienie ciągłości opieki poprzez zastosowanie diagnostyki PET

- zwiększenie poziomu interdyscyplinarności poprzez skupienie oddziałów onkologicznych w tym samym budynku, co wpłynie na poprawę współpracy personelu medycznego – osób realizujących procedury w zakresie chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej

- zwiększenie precyzji w rozpoznawaniu najdrobniejszych zmian nowotworowych i poprawę jakości uczenia

- poprawa komfortu pacjentów i ich rodzin.