Nadgryzione zębem czasu wejście do kościoła w Szymanach zostanie wyremontowane. Po trzech latach negocjacji konserwator zabytków wyraził w końcu zgodę.

Remont kościoła
Stare kolumny zastąpią nowe, a posadzka zostanie wyłożona płytami granitowymi

KOLUMNY I SCHODY

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szymanach czeka remont. Prace obejmą część zewnętrzną - schody i kolumny. Na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych uległy one poważnemu zniszczeniu, ale uzyskanie zgody na przeprowadzenie robót nie było wcale łatwe. Świątynia wpisana jest do rejestru zabytków i stąd wszelkie planowane w niej i na jej posesji prace wymagają zgody konserwatora. Korespondencja z nim proboszcza ks. Jacka Bacewicza trwa od 3 lat.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.