Jeszcze dwa tygodnie na wywiązanie się z umowy z miastem ma wykonawca remontu ul. Bohaterów Westerplatte w Szczytnie. W trakcie robót okazało się jednak, że ich zakres może być większy niż początkowo planowano.

Remont z niespodziankami
Remont ul. Bohaterów Westerplatte ma się zakończyć do 16 listopada

Trwa remont ul. Bohaterów Westerplatte, na który miasto otrzymało 70% dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt zadania to blisko 400 tys. złotych. Zakres robót obejmował frezowanie, regulację studzienek oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12 października. Na wywiązanie się z jej zapisów ma on czas do 16 listopada, kiedy to musi zgłosić gotowość odbioru inwestycji. W trakcie prac okazało się, że ich zakres może być jednak większy niż planowano.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.