W gminie Rozogi trwają prace zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Dotyczy to m. in. remontów dróg. Ich wykonawcą jest firma Czesława Zdunka z Myszyńca, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Remonty w ramach funduszu
- Drogi pokrywane pospółką żwirową funkcjonują dobrze – zapewnia wójt Kudrzycki.

Zamówienie przewiduje pokrycie dróg gruntowych pospółką żwirową grubości 15-20 cm, która następnie jest wałowana. - W ten sposób robione drogi jeszcze w ramach pierwszych funduszy sołeckich funkcjonują dobrze – zapewnia wójt Zbigniew Kudrzycki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.