Duże zmiany czekają Spółdzielnię Mieszkaniową „Odrodzenie” w Szczytnie. Podczas Walnego Zgromadzenia jej członkowie przyjęli wszystkie uchwały proponowane przez Komitet Obrony Praw Mieszkańców. Aż pięcioro jego przedstawicieli weszło w skład nowo wybranej Rady Nadzorczej, uzyskując największą liczbę głosów. Sztuka ta nie udała się natomiast byłemu burmistrzowi Szczytna, radnemu sejmiku, Henrykowi Żuchowskiemu.

Rewolucja w spółdzielni
Ostatnie decyzje Walnego Zgromadzenia Członków SM „Odrodzenie” wprowadzają znaczące zmiany w jej dotychczasowym funkcjonowaniu

KOMITET W NATARCIU

W ubiegłym tygodniu, przez dwa dni, w Miejskim Domu Kultury obradowało Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie. Frekwencja, w porównaniu do lat ubiegłych, była imponująca – uczestnikom wydano 270 mandatów. Posiedzenia trwały do późnych godzin wieczornych i przyniosły duże zmiany. Stało się tak za sprawą powołanego do życia na początku kwietnia Komitetu Obrony Praw Mieszkańców SM. Wszystkie zgłaszane przez to gremium propozycje zostały zaakceptowane przez członków zgromadzenia. Główne postulaty dotyczyły zmniejszenia składu Rady Nadzorczej z 9 do 7 osób oraz likwidacji tzw. społecznych członków Zarządu. Te dwie ostatnie funkcje, przez wiele lat pełnili Aleksander Miłosz Horak oraz Jan Lis. Obaj nie otrzymali absolutorium i zostali odwołani.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.