Sprawy personalne zdominowały drugie posiedzenie Rady Gminy Szczytno w nowej kadencji. Radni wygasili mandat swojej koleżanki i powołali szefów komisji rady. Z kolei wójt wręczył nominację swojej zastępczyni.

Rezygnacje i nominacje

WAKAT I NOWE STANOWISKO Przez najbliższe tygodnie Rada Gminy Szczytno będzie obradować w niekompletnym składzie. A to za sprawą Wandy Szynaki, wicedyrektor ZS w Lipowcu, która w ostatnich wyborach samorządowych zdobyła mandat do Rady Gminy Szczytno. Okazuje się, że prawo zabrania łączenia stanowiska dyrektora jednostki samorządowej i mandatu radnego w tym samym samorządzie. Ponieważ radna nie zgłosiła wniosku o udzielenie jej urlopu bezpłatnego, radni podjęli uchwałę o wygaszeniu jej mandatu.

Powiększy za to swoją obsadę Urząd Gminy Szczytno. A to za sprawą utworzenia nowego stanowiska – zastępcy wójta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.