Zgodnie z maksymą Świętego Floriana "Bogu na chwałę - bliźniemu na pomoc", przyświeca im szlachetny cel. Bezinteresowne poświęcenie, aktywność społeczna, ratowanie mienia i życia - to aktualne dążenia wszystkich strażaków.

Rok w ocenie strażaków

Walne zebrania

Na naszym terenie Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie wspomagają 34 jednostki OSP. Spośród nich 31 wyposażonych jest w samochody bojowe. W każdej gminie działa jednostka krajowego systemu ratownictwa (gmina Świętajno posiada dwie).

Corocznie ochotnicy i zawodowcy spotykają się, aby podsumować wykonywane w ubiegłym roku zadania organizacyjne, operacyjne, kulturalne, a także aby przedyskutować plan pracy na rok bieżący. Analizowana i oceniana jest przy tym aktywność każdej jednostki.

Zmienili zarząd

W dwóch jednostkach: Świętajnie i Spychowie członkowie OSP nie udzielili absolutorium zarządowi. Koniecznością okazało się przeprowadzenie nowych wyborów.

- Ogromny wpływ na jednostkę, na to, czy jest aktywna czy nie, ma zarząd OSP. Jeśli zarząd dobrze działa, inni też się starają, w przeciwnym razie jest źle - uzasadniają swoją decyzję ochotnicy ze Świętajna i Spychowa.

W Świętajnie młodzi strażacy zarzucali poprzedniemu zarządowi brak współpracy i zaniedbywanie obowiązków. Podobne zarzuty postawili swoim przedstawicielom ochotnicy ze Spychowa. Ze starego zarządu swoje stanowiska utrzymali prezes - Wiesław Żmijewski oraz skarbnik - Andrzej Matusiak. Nowym prezesem spychowskiej straży został ksiądz proboszcz Mirosław Lango.

Nowa remiza

W wyniku nieopłacenia składek członkowskich z jednostki w Piasutnie ubyło 17 osób. W ich miejsce przybyło 12 nowych, w tym 6 kobiet. W sumie jednostka liczy 28 członków. Prócz uczestniczenia w akcjach, strażacy współpracują z patrolem obywatelskim. Najważniejszym ich celem jest budowa remizy. Stara jest zbyt mała, ochotnicy spotykają się w prywatnych budynkach. Projekt nowej zakłada, że będzie ona miała 150 m2, dwa stanowiska na samochody, magazyny, pomieszczenie biurowe oraz zaplecze socjalne. Przewidywany koszt oszacowano na 250 tys. złotych. Pieniądze na ten cel mają iść z Urzędu Gminy w Świętajnie, zbiórek strażackich i darowizn osób prywatnych. Strażacy planują uroczystość oficjalnego rozpoczęcia budowy na 30 kwietnia.

Planów jest wiele...

Strażacy - ochotnicy zgłaszają wiele postulatów. Jedni marzą o nowym samochodzie, sprzęcie ratownictwa hydraulicznego, inni o szkoleniach, mundurach itd. Potrzeb jest wiele.

Wszystkie jednostki próbują własnymi siłami pozyskiwać środki poprzez różne inicjatywy, np. organizowanie imprez, dyskotek i zdobycie sponsorów.

- Budżet jest skromny, więc strażacy sami wychodzą z inicjatywą. Jedwabno zorganizowało w ubiegłym roku "Lato z OSP". Za zebrane pieniądze zakupiono sprzęt ratownictwa hydraulicznego - mówi Grzegorz Rybaczyk z KPPSP w Szczytnie.

Jednostka z Pasymia planuje pozyskanie samochodu lekkiego, Jedwabno zamierza rozbudować remizę, większość jednostek chce uzupełnić sprzęt.

- Ochotnicy niejednokrotnie dojeżdżają na miejsce pierwsi, zawsze nas wspomagają. W roku 2004 na 713 naszych wyjazdów aż w 194 udział brali ochotnicy - informuje Rybaczyk. - Wszystkie jednostki są zdolne do podjęcia działań ratowniczych.

Wyjeżdżali częściej

Strażacy z KPPSP w Szczytnie podsumowali rok w obecności starosty Andrzeja Kijewskiego i komendanta wojewódzkiego Grzegorza Kniefela. W roku 2004 wyjeżdżali do 713 zdarzeń, było ich o 30% więcej niż w roku poprzednim. Zmniejszyła się za to liczba fałszywych alarmów. W roku ubiegłym było ich 24, o 70% mniej niż w 2003. Coraz częściej strażacy muszą interweniować z powodu inwazji owadów. 110 razy usuwali z domów i budynków gospodarczych gniazda szerszeni i os.

(jor)

2005.04.13