Romuald Tański z Pasymia w dalszym ciągu kierować będzie Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą. Tak, podczas walnego zgromadzenia, zadecydowali delegacji do Izby w tajnych wyborach.

Romuald Tański dalej pokieruje izbą
Skład zarządu Izby pozostał bez zmian. Na jej czele pozostanie Romuald Tański (trzeci od prawej)

W wyborach na prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotychczas pełniący te funkcję Romuald Tański pokonał kontrkandydata z powiatu ełckiego – Krzysztofa Wiśniewskiego. Zarząd izby pozostał po wyborach w niezmienionym składzie. Za najważniejsze wyzwanie w rozpoczynającej się kadencji nowy-stary prezes uważa kwestie uregulowań prawnych odnośnie rynku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.