Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie chcą aby nowo wybudowane rondo przy ulicach: Wileńskiej, Polskiej, Leyka i Piłsudskiego nosiło nazwę „Rondo Kresowiaków”.

Rondo kresowiaków
O tym czy, a jeżeli tak, to jakiego patrona otrzyma nowe rondo zadecydują miejscy radni

W ten sposób chcemy uhonorować mieszkańców, którzy jako przesiedleńcy przybyli z Kresów Wschodnich, w Szczytnie znaleźli swoją Małą Ojczyznę i walnie przyczynili się do odbudowy i rozwoju naszego miasta - uzasadniają swoją propozycję członkowie Towarzystwa.
Przypomnijmy, że jeszcze w trakcie budowy ronda, jesienią ub. r., o nadanie mu imienia Honorowych Dawców Krwi wystąpił Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Szczytnie.

(o)