Na rondo przy głównym przejeździe kolejowym w Szczytnie będziemy musieli poczekać dłużej. Jedyny wykonawca, który stanął do przetargu, zadeklarował wykonanie zadania za kwotę dwuipółkrotnie wyższą niż przewidział to inwestor.

Rondo z poślizgiem
Skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Chrobrego i Kolejowej należy do najniebezpieczniejszych w Szczytnie

Rozpoczęcie budowy ronda przy skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Chrobrego i Kolejowej w Szczytnie przeciągnie się w czasie. Na ogłoszony w tej sprawie przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. Zgłosił ją Budimex S.A., ten sam, który wybudował niedawno rondo przy skrzyżowaniu ulic Leyka, Polskiej, Wileńskiej i Piłsudskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.