Starostwo powiatowe zapowiada likwidację Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. Jego kompetencje ma przejąć powstałe niedawno stowarzyszenie LOT.

- Powołując PCIT z góry zakładaliśmy, że będzie to twór tymczasowy, działający do czasu powstania na naszym terenie stowarzyszenia turystycznego - mówi skarbnik starostwa szczycieńskiego Henryk Samborski, dodając, że roczne utrzymanie centrum kosztowało 55 tys. zł. Kilka miesięcy temu takie stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna powstało. Tworzą je wszystkie samorządy naszego powiatu oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. LOT jest już zarejestrowana w sądzie i posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie zamierza bowiem utrzymywać się tylko ze składek członkowskich. O jego dalszym rozwoju decydować będzie w dużej mierze aktywność i zaradność członków. Na czele zarządu stoi wójt Jedwabna Włodzimierz Budny.

- Droga jest już przetarta - mówi skarbnik Samborski. - LOT przejmie istniejące punkty informacji turystycznej w Szczytnie, Jedwabnie, Świętajnie, Spychowie i Pasymiu. Dzięki temu będzie miał łatwiejszy start.

Uchwała w sprawie likwidacji Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej znalazła się w programie najbliższej sesji Rady Powiatowej.

(o)

2004.12.15