Giełda Staroci i Muzeum Rolnictwa to cel kolejne rowerowej wyprawy "Kręciołów" do  Olszyn.

Gdy odstawimy stalowe rumaki to podziwiamy zgromadzone tam antyki i odpoczywamy, bo tchnienie przeszłości sami już odczuwamy.

Grażyna Saj-Klocek 

Rowerowo i antykowo