Miasto planuje w tym roku rozbudować system monitoringu. Do działających już w różnych miejscach Szczytna 25 kamer dołączą nowe.

Rozbudują monitoring
Monitoring miejski okazuje się skutecznym narzędziem m.in. w walce z wandalami

System monitoringu miejskiego w Szczytnie funkcjonuje w oparciu o porozumienie zawarte pod koniec 2009 r. przez Gminę Miejską Szczytno z Komendą Powiatową Policji. W ramach tego porozumienia ustalono m. in. podział obowiązków poszczególnych stron.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.