Większość wsi w gminie Jedwabno ma już swoje plany odnowy. Mają one być podstawą do ubiegania się o środki unijne i określają kierunki rozwoju poszczególnych miejscowości. Wśród zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb najczęściej pojawiały się kwestie związane z budową wodociągów i kanalizacji, modernizacji oświetlenia, naprawy dróg, wymianą źródeł ogrzewania oraz budowy tras rowerowych.

Rózga na wójta
Mieszkańcy Warchał zamierzają zagospodarować na cele rekreacyjne działkę nad Jeziorem Brajnickim/zbiory UG Jedwabno, fot. Paweł Adamski

W KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI

Podczas wrześniowej sesji radni gminy Jedwabno zatwierdzili większość planów odnowy miejscowości leżących na jej terenie. Określają one kierunki rozwoju poszczególnych wsi po to, by mogły się one ubiegać po środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027. Chodzi głównie o PROW oraz program „Aktywna wieś”. - Plany odnowy to strategie dla każdej miejscowości. Wszystkie zostały przedyskutowane i skonsultowane z mieszkańcami – tłumaczy wójt Sławomir Ambroziak. Zgodnie z procedurą, dokumenty te najpierw musiały uchwalić zebrania sołeckie, podczas których społeczność lokalna dyskutowała o potrzebach swoich miejscowości. Wcześniej sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich odbywali indywidualne konsultacje z Urzędem Gminy.

CO JEST W PLANACH?

W planach część potrzeb inwestycyjnych się powtarza.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.