Zakład Komunikacji Miejskiej Miejskiej wystąpił do miasta z wnioskiem o rozłożenie na raty zadłużenia za faktury z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych. Łączna kwota to ponad 90 tys. złotych. Nie jest to pierwszy taki wniosek spółki spowodowany jej trudną sytuacją finansową.

Rozłóżcie nam dług na raty
Umowa dzierżawy zakupionych przez miasto autobusów została zawarta na okres 60 miesięcy

Zakład Komunikacji Miejskiej skierował do Urzędu Miejskiego wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia za faktury z tytułu zakupionych przez miasto autobusów elektrycznych. Chodzi o sześć faktur za drugie półrocze ubiegłego roku w łącznej kwocie blisko 94 tys. złotych. Teraz nad wnioskiem spółki pochylą się radni na marcowych posiedzeniach komisji. ZKM uzasadnia swoją prośbę trudną sytuacją finansową spowodowaną znacznym wzrostem cen paliw, energii elektrycznej oraz odsetek kredytów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.