W sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczytnie odbył się koncert poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki. Licznie przybyła publiczność miała okazję, by wysłuchać utworów sakralnych, lirycznych i balladowych w wykonaniu ks. Zbigniewa Stępniaka i pianistki Natalii Klykovej.

Różne oblicza Moniuszki
Koncert poprowadziła prof. Leonarda Dacewicz z Białegostoku (z lewej). Ks. Zbigniew Stępniak i Natalia Klykova zaprezentowali utrzymane w różnej stylistyce utwory Stanisława Moniuszki

Koncert w roku 150-lecia śmierci wybitnego kompozytora zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie we współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina. Publiczność dopisała; w sali koncertowej szczycieńskiej szkoły niewiele miejsc pozostało pustych, co świadczy o tym, że wśród mieszkańców istnieje zapotrzebowanie także na tzw. kulturę wysoką. Utwory Moniuszki wykonali ks. Zbigniew Stępniak (bas, basso-profondo) oraz pianistka Natalia Klykova. W repertuarze znalazły się pieśni religijne („Modlitwa Pańska”, „Hymn do Pana Jezusa”, „W poświstach wichrów losu”), ale też liryczne („Dzwon zapustny, „Matko moja”) i żartobliwe („Dziad i baba”, „Kum i kuma”). W trakcie koncertu nie zabrakło wątków ukraińskich, które były obecne w twórczości wywodzącego się z Kresów kompozytora. Pojawiły się one także dlatego, że z Ukrainy pochodzi mieszkająca od 2013 r. w Polsce pianistka Natalia Klykova. Koncertowi przysłuchiwali się jej rodzice, ewakuowani z ogarniętego wojną kraju, im też artyści zadedykowali utwór „Matko moja”. Muzycy oddali również hołd walczącym żołnierzom ukraińskim, wykonując pieśń „Kozak”.

Koncert prowadziła prof. Leonarda Dacewicz, slawistka z Uniwersytetu w Białymstoku, która w przerwach pomiędzy kolejnymi utworami przybliżała publiczności postać Stanisława Moniuszki.

(ew)

Inicjatorem muzycznego wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej pod przewodnictwem Janiny Surgał
Koncertowi w Szkole Muzycznej przysłuchiwała się licznie przybyła publiczność