„Kurek Mazurski” wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie już po raz siedemnasty organizuje Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. W tym roku uczestnicy walczyć będą o główną nagrodę w wysokości 4 tys. złotych. Sołectwo, którego reprezentant zajmie drugie miejsce, otrzyma 3 tys. zł, a trzecie – 2 tys. złotych.

Rozpoczynamy plebiscyt na Supersołtysa
W naszym Plebiscycie w ostatnich latach prym wiodą panie. Ubiegłoroczną zwyciężczynią została Jolanta Augustowska z Narajt

Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowany jest wspólnie przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe od 2008 r. Jego główny cel to uhonorowanie najbardziej aktywnych i zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności sołtysów. W tym roku rozpoczynamy jego siedemnastą edycję. Dla uczestników mamy dobrą wiadomość. Starosta Jarosław Matłach postanowił zwięszyć pulę nagród dla sołectw, których przedstawiciele zajmą trzy pierwsze miejsca. Za pierwszą lokatę przewidziane są 4 tys. zł, drugą – 3 tys. zł, a trzecią – 2 tys. złotych. Jest więc o co walczyć. Starosta Matłach podkreśla, że sołtysi są najbliższymi mieszkańcom przedstawicielami samorządów. - To im w pierwszej kolejności ludzie zgłaszają swoje problemy i bolączki – mówi. Zauważa, że w ostatnim czasie zapanowała równowaga pomiędzy pełniącymi te funkcję mężczyznami a kobietami, o czym zresztą świadczą wyniki naszych Plebiscytów, gdzie zdecydowanie dominują panie. - Nasi sołtysi wykonują swoje obowiązki z chęci, a nie z przymusu. Robią wszystko, aby nie zawieść swoich sołectw – podkreśla starosta, prosząc przy tym mieszkańców o życzliwość dla swoich sołtysów.

Zasady naszego Plebiscytu są proste. Składa się on z dwóch etapów. W pierwszym mieszkańcy mogą wybierać spośród wszystkich sołtysów powiatu szczycieńskiego. Spośród nich wyłoniona zostanie finałowa piętnastka. W jej skład wejdą sołtysi, którzy otrzymali najwięcej głosów – po dwóch z każdej gminy (trzech z największej w powiecie gminy Szczytno). W drugim etapie spośród nich mieszkańcy wyłonią zwycięzcę.

Pierwszy kupon plebiscytowy opublikujemy w przyszłym tygodniu.

(ew)