Kultura, edukacja, sport i pomoc społeczna to cztery obszary działalności publicznej, na wsparcie których mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, działające m.in. na terenie gminy Szczytno. W ubiegłym tygodniu wójt Sławomir Wojciechowski zatwierdził podział przypadających na ten cel środków.

Rozruszają i malucha, i seniora
Projekt „Trenuj z Mistrzem” co roku wzbudza duże zainteresowanie wśród młodzieży, z czego bardzo się cieszy jego pomysłodawczyni i realizatorka Anna Jesień

Do ogłoszonego konkursu ofert na realizację w gminie Szczytno zadań publicznych w zakresie kultury, edukacji, sportu i pomocy społecznej wpłynęło kilkanaście zgłoszeń. Największe zainteresowanie towarzyszyło pozyskaniu dofinansowania do działań w zakresie kultury fizycznej. Do rozdysponowania było 120 tys. zł

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.