SPORTOWY OŚRODEK

W latach trzydziestych XX w. Pasym był jednym z najważniejszych ośrodków sportowych w Prusach Wschodnich.

Rudziska Pasymskie
Pensjonat w Rudziskach Pasymskich. Zdjęcie ze zbiorów M. Rawskiego

O roli sportu w Pasymiu świadczy to, że jedna z berlińskich ulic prowadzących do stadionu olimpijskiego, wybudowanego na olimpiadę, która odbyła się 1936 r., nosi od 1935 r. nazwę „Passenheimer Straße”. W Pasymiu z inicjatywy burmistrza Paula Bartscha i dzięki zaangażowaniu nauczyciela wychowania fizycznego Kurta Oldena planowano stworzyć znany w całych Niemczech ośrodek sportów letnich i zimowych. Ambitne plany przerwała w 1935 r. śmierć burmistrza. Udało się jednak wiele zrealizować. Utworzono kluby: piłkarski, wioślarski, pływacki. Jednak szczególny nacisk położono na rozwój sportów zimowych, których centrum stały się Rudziska Pasymskie. Historia narciarstwa nizinnego zaczęła się w Niemczech od Pasymia, który do rozwoju tego sportu posiadał bardzo dobre warunki: pagórkowaty teren i dosyć surowy klimat. W Pasymiu założono oczywiście klub narciarski, którego członkowie brali udział nawet w zawodach o ponadregionalnym charakterze.

PENSJONAT Z INFRASTRUKTURĄ

Rudziska Pasymskie, w głębi widać pomnik plebiscytowy. Zdjęcie ze zbiorów M. Rawskiego

Rudziska Pasymskie istniały już w 1800 r. Nosiły wówczas nazwę Budziska i zamieszkiwane były przez dwóch dzierżawców dziedzicznych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.