Zgodnie z obietnicami rządowymi od 1 kwietnia ruszył program wspierający rodziny w wychowaniu dzieci. Sprawdzamy jak do jego realizacji przygotowane jest Szczytno. Jak zorganizowana została obsługa petentów i czy były już pierwsze wypłaty.

Ruszył program 500+

CZTERY OKIENKA I ZAWIŁE FORMULARZE

W ubiegłym tygodniu wystartował program Rodzina 500+. Aby ubiegać się o pół tysiąca dla drugiego i każdego kolejnego dziecka, a także na pierwsze dziecko - w przypadku rodzin o niskich dochodach, należy złożyć wniosek. Można to uczynić drogą elektroniczną lub osobiście w wyznaczonych punktach.

W Szczytnie utworzono dwa, z czterema stanowiskami obsługi. Mieszczą się one w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Boh. Westerplatte.

- Do 4 kwietnia wpłynęło do nas blisko 500 wniosków – informuje Hanna Bojarska, dyrektor MOPS. Dodaje, że do obsługi klientów przyjęto tylko dodatkowego, przeszkolonego wcześniej pracownika, a dwóch przesunięto. Dodatkowo przedłużono czas pracy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.