Wybory sołtysów w gminie Jedwabno minęły półmetek. Jak dotąd zgłaszani kandydaci nie mieli konkurentów. Wyjątkiem było Małszewo, gdzie długoletni sołtys Jarosław Pokrzywnicki zdecydowanie przegrał z Robertem Paratowskim. Zmiany także w Kocie i Szuci.

Rywalizacja tylko w Małszewie
W Lipnikach sołtysem pozostanie Halina Jaśniewicz, która była jedyną kandydatką do tej funkcji

W większości sołectw gminy Jedwabno odbyły się już wybory sołtysów. Jak dotąd zmiany nastąpiły tylko w trzech z nich. W Kocie dotychczasowy sołtys Piotr Raniszewski zrezygnował z kandydowania. Jako jedyną do zajęcia jego miejsca zgłoszono Annę Lanckowską, która wcześniej zasiadała w Radzie Sołeckiej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.