Rząd w pełni docenia możliwości i dokonania OSP. Drużyny OSP są gwarancją naszego bezpieczeństwa. To system unikatowy na skalę europejską. Podstawową misją OSP jest niesienie pomocy w środowisku lokalnym. To ochotnicy najczęściej jako pierwsi znajdują się na miejscu wypadku i ratują życie rannych. Pieniądze przyznawane przez rząd są dowodem, że jesteśmy wdzięczni za ich trud. Ważne, aby te nakłady zostały dobrze i prawidłowo spożytkowane i tak na ogół jest.

Rząd wspiera OSP
Ten piękny samochód ratowniczo-gaśniczy marki „Volvo” otrzymali strażacy z OSP w Białej Piskiej w lutym tego roku. W uroczystości uczestniczył asystent wojewody Mateusz Szkaradziński

Dotychczas, w latach 1999-2018, jednostkom OSP w województwie działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym przekazano dotację w łącznej wysokości ponad 36,83 mln zł, co daje średnio na jednostkę ok. 238 tys. zł.

W roku 2018 w ramach współpracy z tymi jednostkami przekazano za pośrednictwem komendanta głównego PSP dotację z budżetu państwa na poprawę wyposażenia w kwocie 3.577.000 zł, co dało średnio 20.209 zł na jednostkę (188 jednostek). Dofinansowano m.in. zakup: 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 14 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 2 zestawów hydraulicznych; przeprowadzono także remonty strażnic OSP.

Natomiast w ramach współpracy z OSP Komenda Główna PSP przekazała dodatkowo dotację MSWiA dla 199 jednostek OSP (spoza KSRG)

z województwa w łącznej kwocie 1.867.000 zł, co dało średnio 9.381 zł na jednostkę. Ze środków tych dofinansowano m.in. zakup 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 2 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 1 łodzi ratowniczej z przyczepką, 26 pomp szlamowych, 5 agregatów i zestawów oświetleniowych. Tu również wyremontowano strażnice OSP.

W 2018 roku do jednostek OSP w województwie zakupiono łącznie 20 samochodów ratowniczo-gaśniczych, z dofinansowaniem w kwocie 7.659.000 zł, głównie dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych ze środków dotacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Struktura dofinansowania wyglądała następująco:

środki KSRG – 2.149.000 zł

środki MSWiA – 871.000 zł

środki NFOŚiGW i WFOŚiGW – 4.210.000 zł

środki Marszałka Województwa – 300.000 zł

środki KG PSP (ubezpieczeniowe) – 129.000 zł

Warto wspomnieć o ogólnopolskim programie Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP. 28 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Państwową Strażą Pożarną o współpracy przy realizacji ogólnopolskiego programu pomocy. Do konkursu w woj. warmińsko-mazurskim przystąpiło 109 gmin. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało umowy ze 108 gminami naszego województwa. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 4 299 611 zł. W całym kraju przeznaczono na ten cel 100 mln zł.

Ważną częścią jest wspieranie działań edukacyjnych. Komendant Główny PSP przyznał regionowi środki finansowe w kwocie 41 000 zł z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na cele związane z organizacją eliminacji do Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTiF na szczeblach powiatowych i wojewódzkim. Ponadto Komendant Główny PSP przyznał województwu warmińsko-mazurskiemu 68 121 zł na dofinansowanie organizacji obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 3 turnusach obozu MDP, organizowanego w Kikitach, uczestniczyło 226 osób (112 dziewcząt i 114 chłopców). Obóz ukończyło 217 osób.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadierem Leszkiem Suskim a Prezesem Zarządu PKN Orlen, Danielem Obajtkiem strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymali karty rabatowe upoważniające do rabatu w wysokości 8 gr brutto za każdy litr paliwa zakupionego na stacjach PKN Orlen i Bliska. Karty przeznaczone są na użytek własnych pojazdów druhów, którzy posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W województwie przekazano łącznie 3 765 kart druhom ze 188 jednostek OSP włączonych do KSRG.

W tym roku planowane są dotacje z KSRG i MSWiA na poziomie roku 2018. Jeżeli uda się także pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW, to ze wstępnych deklaracji samorządów wynika, że możliwy będzie zakup kolejnych 21 samochodów gaśniczych do OSP w naszym województwie.