Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie rządowe uzyska w skali kraju 2 189 projektów, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych.

Rząd wspiera samorządy
W roku 2020 wojewoda Artur Chojecki podpisał 157 umów na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych na przebudowę, budowę (rozbudowę), a także remonty 286,50 km dróg na kwotę 193,2 mln zł. W tym roku województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 183,3 mln zł

Oznacza to szybką budowę, przebudowę lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w kraju w roku bieżącym to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Każdego roku środki RFRD (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych) stanowią potężny zastrzyk w budżetach Jednostek Samorządu Terytorialnego. W roku 2020 wojewoda Artur Chojecki podpisał 157 umów na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych na przebudowę, budowę (rozbudowę), a także remonty 286,50 km dróg na kwotę 193,2 mln zł. Dzięki programowi po latach zaniedbań drogi gminne i powiatowe odzyskują swoje podstawowe funkcje.

Pieniądze docierają wszędzie

W tym roku województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 183,3 mln zł: 81,8 mln zł na zadania powiatowe i 101,5 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 169 zadań - 48 powiatowych i 121 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 339 kilometrów dróg; 195 km powiatowych i 144 km gminnych.

Dzięki rządowym środkom uda się zrealizować potrzebne nam wszystkim inwestycje drogowe. Wśród nich są m.in.:

• Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 195036N na działkach nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo gmina Dźwierzuty,

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały. Etap I w km 2+566 - 3+532,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502N (Jerutki) - Olszyny - Gawrzyjałki w km 4+306 - 8+076 i km 8+955 - 11+145,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 - 1+200,

• Remont drogi powiatowej nr 1675N Jeruty - Lipowiec w km 8+350 - 11+860.

To zaledwie kilka przykładów. Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do naszego województwa trafiło już ponad 561,4 mln zł, poprawiając standardy i bezpieczeństwo dróg na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Region bliżej morza

W Elblągu natomiast podpisano umowę na II etap inwestycji pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Dokument podpisali wojewoda Artur Chojecki wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, wiceministrem Markiem Gróbarczykiem oraz wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem.

Ten ważny dla gospodarki tej części Polski szlak wodny długości 23 km połączy Elbląg z Zatoką Gdańską będąc elementem kanału, który powstaje na Mierzei Wiślanej. Około 10 km wyniesie droga po rzece Elbląg. Zbudowane zostaną także śluza, port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz tor wodny będą miały 5 m głębokości. Obecnie na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną scalany jest pierwszy z dwóch mostów obrotowych oraz trwają prace pogłębiające. Wykonywana jest również sztuczna wyspa na  Zalewie Wiślanym, a zawansowanie prac wynosi ponad 40 proc.

Druga część inwestycji obejmie przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe oraz budowę przystani niskich, które ułatwią dostęp do rzeki. W projekt wpisano budowę nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg ze ścieżką dla pieszych i rowerzystów.